Laboratorium metalograficzne zostało podzielone jest na dwa obszary - w pierwszym z nich dokonuje się preparatyki,

Nasze laboratorium wykorzystuje nowoczesny sprzęt badawczy oraz precyzyjne metody przygotowania badanej powierzchni. Nasze laboratorium nie tylko wykonuje precyzyjne badania DT, ale też zajmuje się obróbką mechaniczną próbek, dzięki czemu współpracując z nami, mogą Państwo liczyć na kompleksowość obsługi. Laboratorium metalograficzne http://laboratorium-pik.pl/uslugi-szkolenia/uslugi/laboratorium-metalograficzne/ zostało podzielone jest na dwa obszary - w pierwszym z nich dokonuje się preparatyki,. W naszym laboratorium badania metalograficzne wykorzystują sprzęt optyczny umożliwiający uzyskania powiększeń nie większych niż 30-krotne. Pobierz plik ‎ metalograficzne – mikroskop optyczny. Metalograficzne badania mikroskopowe na szlifach nietrawionych umożliwiają ocenę morfologii wtrąceń niemetalicznych (siarczki, tlenki, krzemiany, azotki) oraz określenie ilościowego ich opisu. Laboratorium oferuje kompleksowe badanie próbek spawalniczych pod uznanie technologii spawania oraz próbek egzaminacyjnych spawaczy. Laboratorium metalograficzne SECO/WARWICK podzielone jest na dwa obszary. Przeprowadzamy również badania metalograficzne wykonywane z użyciem technologii makroskopowej. Dodatkowo metalograficzne badania mikroskopowe umożliwiają określenie pochodzenia zalegających w połączeniu spawanym wad i niezgodności spawalniczych o charakterze makroskopowym. Narzędzia używane do różnorodnych pomiarów, idealne wyposażenie laboratorium stanowią podstawowe przyrządy do pracy pracowników w branży budownictwa, drogownictwa czy geodezji. W dalszym ciągu będziemy korzystać z akredytowanego laboratorium w celu uzyskania końcowego i poświadczonego raportu. Badania metalograficzne obejmują analizę struktury metali i stopów metali obserwowaną na odpowiednio przygotowanych próbkach przy powiększeniach od kilku do kilkuset tysięcy razy. Dzięki doświadczonemu personelowi oraz nowoczesnej aparaturze wyniki analiz wykonywanych przez nasze laboratorium badań niszczących zawsze są wiarygodne. Metalograficzne badania mikroskopowe przeprowadzone na zgładach nietrawionych pozwalają na określenie kształtu, rozmieszczenia oraz wielkości wydzieleń grafitu w żeliwie. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przeprowadzanych w laboratorium procedur. Laboratorium materiałowe zapewnia badania metalograficzne oraz badania odporności korozyjnej w komorze solnej. Własne laboratorium ceryfikowane przez. Badania metalograficzne - wykonywane są w laboratorium (po pobraniu odpowiednich próbek) na powierzchniach przekrojów wyrobów i półwyrobów hutniczych oraz elementów maszyn i urządzeń.